FORMLAR

 

BAŞVURU İÇİN FORMLAR:

İstenilen Belgeler

Ön Bilgi Formu

İzin Belgeleri

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu

Araştırma Protokolü

Araştırıcı Bilgilendirme Belgesi

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

Özgeçmiş Formu

Araştırma Bütçe Formu

Literatür Listesi

Not: Retrospektif çalışmalarda bir anabilim dalına ait tüm
verilerin kullanılması planlanıyorsa ilgili anabilim dalı
akademik kurul onayının alınması ve başvuru dosyasına
eklenmesi gerekmektedir.
 

DİĞER FORMLAR:

Sonuç Raporu

Değişiklik Üst Yazı Örneği

NKÜ GOKAEK Değişiklik Bilgi Formu

 

                                                                                                                                                                     Tıp Fakültesi Ana Sayfa

                                                                                                                                                                     Namık Kemal Üniversitesi

                                                                                                                                                                     T.C. Sağlık Bakanlığı