FORMLAR

 

 • DUYURU:  Retrospektif çalışmalarda bir anabilim dalına ait tüm verilerin kullanılması planlanıyorsa ilgili anabilim dalı akademik kurul onayının alınması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

 

 

 • BAŞVURU FORMLARI:
 1. İstenilen Belgeler
 2. Ön Bilgi Formu
 3. İzin Belgeleri
 4. Başvuru Dilekçesi
 5. Başvuru Formu
 6. Araştırma Protokolü
 7. Araştırıcı Bilgilendirme Belgesi
 8. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
 9. Özgeçmiş Formu
 10. Araştırma Bütçe Formu
 11. Literatür Listesi
 
 • DİĞER FORMLAR:
 1. Sonuç Raporu 
 2. Değişiklik Üst Yazı Örneği
 3. NKÜ Gokaek Değişiklik Bilgi Formu

 

                                                                                                                                                                     Tıp Fakültesi Ana Sayfa

                                                                                                                                                                     Namık Kemal Üniversitesi

                                                                                                                                                                     T.C. Sağlık Bakanlığı