Duyurular Arşiv
 
  • DUYURU  : Retrospektif Başvurularla İlgili Karar

          25.03.2020 tarihli Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul toplantısında, bu tarihten sonraki retrospektif etik kurul başvurularının araştırma/çalışma isimlerinde  "retrospektif" ifadesinin yer alması oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Retrospektif başvuruda bulunacak tüm ilgililere duyurulur.

 

  • DUYURU

       2019 Ağustos ayında Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantısı yapılmayacaktır.  Tüm ilgililere duyurulur.

  • DUYURU

         2018 Temmuz ayında Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantısı yapılmayacaktır.  Tüm ilgililere duyurulur.   

 

  •  GOKAEK TOPLANTISI DOSYA KABUL ÖNCELİĞİ

        Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantısında başvurusu yapılan ilk 22 dosya görüşülecektir. 22.  dosyadan sonraki dosyalar bir sonraki toplantıda görüşülecektir. 

 

  • GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULUNUN 26.01.2017 TARİHLİ KARARI
            
           Namık Kemal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurusu yapılacak retrospektif çalışmalarda bir anabilim dalına ait tüm verilerin kullanılması planlanıyorsa ilgili anabilim dalı akademik kurul onayının alınmasına ve etik kurul başvuru dosyasında sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
 
 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Çalışma Takvimi 2019 - 2020

Son Evrak Teslim Tarihi*

Toplantı tarihi**

22.10.2019

                                       30.10.2019

19.11.2019

26.11.2019

24.12.2019

31.12.2019

21.01.2020

28.01.2020

18.02.2020

25.02.2020

24.03.2020

31.03.2020

21.04.2020

28.04.2020

19.05.2020

26.05.2020

23.06.2020

30.06.2020

21.07.2020

28.07.2020

18.08.2020

25.08.2020

22.09.2020

29.09.2020

Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul Sekreterliği'ne yapılması gerekmektedir.

* *  Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.