Duyurular Arşiv
  • DUYURU

          Retrospektif çalışmalarda Nisan 2021 tarihinden itibaren Etik Kurul başvuru dosyasında istenen "Retrospektif" ibaresi Araştırma Protokolünde yer alan Çalışmanın Ana Amacı veya Araştırma Yöntemi kısmında olması gerekmektedir.

  • DUYURU

       2022 Ağustos ayında Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantısı yapılmayacaktır.  Tüm ilgililere duyurulur.  

  •  GOKAEK TOPLANTISI DOSYA KABUL ÖNCELİĞİ

        Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantısında başvurusu yapılan ilk 22 dosya görüşülecektir. 22.  dosyadan sonraki dosyalar bir sonraki toplantıda görüşülecektir. 

 

  • GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULUNUN 26.01.2017 TARİHLİ KARARI
            
          Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurusu yapılacak retrospektif çalışmalarda bir anabilim dalına ait tüm verilerin kullanılması planlanıyorsa ilgili anabilim dalı akademik kurul onayının alınmasına ve etik kurul başvuru dosyasında sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
 
 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Çalışma Takvimi 2022 - 2023

Son Evrak Teslim Tarihi*

Toplantı tarihi**

11.01.2022

25.01.2022
08.02.2022 22.02.2022
15.03.2022 29.03.2022
12.04.2022 26.04.2022
17.05.2022 31.05.2022
14.06.2022 28.06.2022
13.07.2022 26.07.2022
13.09.2022 27.09.2022
11.10.2022 25.10.2022
15.11.2022 29.11.2022
13.12.2022 27.12.2022
17.01.2023 31.01.2023
14.02.2023 28.02..2023
14.03.2023 28.03.2023
11.04.2023 25.04.2023
16.05.2023 30.05.2023

Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul Sekreterliği'ne yapılması gerekmektedir.

* *  Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.