2017-02-17

GOKAEK Toplantısı ve Dosya KabulüNKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Toplantı Takvimi


 


 

 

Çalışma Takvimi 2016-2017
 


 

Toplantı tarihi*

 


 

 

Son Evrak Teslim Tarihi**

 


01.09.2016

 


29.09.2016


22.09.2016


27.10.2016


20.10.2016


24.11.2016


17.11.2016


29.12.2016


22.12.2016


26.01.2017


19.01.2017


23.02.2017


16.02.2017

30.03.2017


23.03.2017


27.04.2017


20.04.2017


25.05.2017


18.05.2017


29.06.2017


22.06.2017

 

*         Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *      Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul Sekreterliği'ne yapılması gerekmektedir.