2017-06-29

GOKAEK Toplantısı ve Dosya KabulüNKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Toplantı Takvimi


 


 

 

Çalışma Takvimi 2017-2018
 


 

Toplantı tarihi*

 


 

 

Son Evrak Teslim Tarihi**

 


27.07.2017

20.07.2017

31.08.2017
 


24.08.2017


28.09.2017


21.09.2017

26.10.2017
 


19.10.2017

30.11.2017
 


23.11.2017

28.12.2017
 


21.12.2017


25.01.2018

18.01.2018
 

22.02.2018


15.02.2018


29.03.2018

22.03.2018
 

26.04.2018
 


19.04.2018

31.05.2018

24.05.2018

28.06.2018 21.06.2018
26.07.2018 19.07.2018


 


 

 

*         Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *      Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul Sekreterliği'ne yapılması gerekmektedir.