2018-04-20

GOKAEK Toplantısı Dosya Kabul Önceliği 

NKÜ Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantısında başvurusu yapılan

ilk 15 dosya görüşülecektir. 15 dosyadan sonraki dosyalar bir sonraki toplantıda

görüşülecektir.