2017-02-06

GOKAEK 26.01.2017 Tarihli Karar 
GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULUNUN 26.01.2017 TARİHLİ KARARI
            
Namık Kemal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurusu
 
yapılacak retrospektif çalışmalarda bir anabilim dalına ait tüm verilerin kullanılması
 
planlanıyorsa ilgili anabilim dalı akademik kurul onayının alınmasına ve etik kurul başvuru
 
dosyasında sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.